PrintCloseKërkesa

Viti:  2015
Data e ardhjes:  
Kërkues:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Subjekti i Interesuar:  AFËRDITA PAPAMIHALI
Objekti:  Interpretimi i vendimit nr. 47, datë 11.11.2013 i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Shqipërisë, me kërkuese Afërdita Papamihali.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  01
Data:  19.01.2015
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  1.1.10. Inidividët, 1.2.14. Interpretim i vendimeve të Gjykatës Kushtetuese, 1.3.1.1. Njëzëri, 1.4.7. Pranim i kërkesës, 1.5.1.1. Kontroll konkret, 1.6.1. Subjektet (legjitimimi), 2.1.3.1. Vendime të mëparëshme të Gjykatës Kushtetuese
Vendimi i Plotë:  Nr: 01 Date: 19.01.2015
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.