PrintCloseKërkesa

Viti:  2016
Data e ardhjes:  
Kërkues:  LAURETA LIKA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.1101-193, datë 24.11.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kurbin; nr.647, datë 31.03.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2016-686, datë 10.03.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  219
Data:  30.11.2016
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 219 Date: 30.11.2016
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.