PrintCloseKërkesa

Viti:  2016
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ERALD ELMAZI
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.338, datë 18.07.2013 të Gjykatës së së Rrethit Gjyqësor Vlorë; nr.357, datë 06.05.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr.00-2015-3298, datë 28.12.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  228
Data:  06.12.2016
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 228 Date: 06.12.2016
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.