PrintCloseKërkesa

Viti:  2016
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ALFRED ZHGABA
Subjekti i Interesuar:  DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BURGJEVE TIRANË
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.73, datë 11.02.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Korçë dhe nr.00-2015-3404, datë 21.05.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  235
Data:  16.12.2016
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 235 Date: 16.12.2016
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.