PrintCloseKërkesa

Viti:  2016
Data e ardhjes:  
Kërkues:  EVA KOOL
Subjekti i Interesuar:  AFËRDITA LILAJ KRESHNIK LILAJ FARJOL LILAJ BESIM LILAJ MARTIN LILAJ ENGJËLLUSH LESKAJ SAIMIR MULLAJ
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.621, datë 09.03.2009 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë dhe nr.00-2014-4152(563), datë 30.10.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  237
Data:  16.12.2016
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 237 Date: 16.12.2016
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.