PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:   DRITAN ZELA, FIQIRETE ZELA, ELIONA LASKU (ZELA), HASAN ZELA, KUJTIM PETRELA, TEFIK TERSHANA, IRMA TERSHANA, SHERIBAN PANARITI, SABINA GJINALI, ASIJE ZELA, NEXHAT GJINALI, SHEFKI PETRELA, ARBEN PETRELA
Subjekti i Interesuar:  AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE TIRANË, VASIL JOVANI
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.12846, datë 26.12.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.2200, datë 24.10.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2014-1861, datë 11.07.2014 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  9
Data:  07.02.2017
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 9 Date: 07.02.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.