PrintCloseKërkesa

Viti:  2016
Data e ardhjes:  
Kërkues:  FATOS KOKA
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.36, datë 18.02.2016 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr.32, datë 09.03.2016 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr.1126, datë 28.06.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  182
Data:  11.10.2016
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 182 Date: 11.10.2016
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.