PrintCloseKërkesa

Viti:  2016
Data e ardhjes:  
Kërkues:  NERITAN TABAKU
Subjekti i Interesuar:  KËSHILLI I LARTË I DREJTËSISË
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.5, datë 12.12.2013 të Kolegjeve të Bashkuara të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  222
Data:  05.12.2016
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 222 Date: 05.12.2016
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.