PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  REMZIE LAHO, ERMIR DAUTAJ, ELTON DAUTAJ, FATBARDHA METANI (DAUTAJ), MIMOZA ZEJNO (DAUTAJ)
Subjekti i Interesuar:  GËZIM DAUTAJ
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.00-2015-(14), datë 21.01.2015 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr.283, datë 09.02.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.766, datë 09.02.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  51
Data:  17.03.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 51 Date: 17.03.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.