PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KOZMA RROÇO
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS AGRON DOBI
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.(11-2014-5777) 255, datë 17.12.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës; nr.10-2016-733 (49), datë 04.04.2016 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr.00-2016-1080, datë 28.06.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  54
Data:  17.03.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 54 Date: 17.03.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.