PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  RENATO ZALLEMI
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës i vendimeve nr.35, datë 04.03.1997 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, nr.110, datë 08.10.2003 të Gjykatës së Apelit Korçë, nr.230, datë 07.05.2004 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  65
Data:  29.03.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 65 Date: 29.03.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.