PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MIMOZA PRIFTI (HASKO)
Subjekti i Interesuar:  ZHANETA HOXHOLLI (HASKO) KASTRIOT HASKO RAJMOND HASKO NATASHA HASKO
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.00-2016-1770 (161), datë 18.05.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr.741, datë 03.04.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.6214, datë 13.07.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  66
Data:  29.03.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 66 Date: 29.03.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.