PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  EMILJANO TARJA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 00-2016-700, datë 28.04.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.103, datë 02.11.2015 të Gjykatës së Apelit për Krimet e Rënda; nr.60, datë 11.05.2015 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krimet e Rënda.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  75
Data:  12.04.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 75 Date: 12.04.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.