PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ERALD BAMI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.00-2016-1969, datë 25.11.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.13, datë 13.02.2015 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr.132, datë 21.11.2014 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  149
Data:  15.06.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 149 Date: 15.06.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.