PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHABAN TUSHA, ETMOND SHERA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.1258, datë 20.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.1328, datë 15.07.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2016-2272, datë 15.12.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  153
Data:  16.06.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 153 Date: 16.06.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.