PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ÇETINA ZAJMI (NAZAQET BOROVA)
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.277, datë 13.03.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.986, datë 08.11.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2015-1099, datë 26.05.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  154
Data:  16.06.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 154 Date: 16.06.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.