PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  VJOLLCA PAJOVA (DEMNERI)
Subjekti i Interesuar:  KOMISIONI VENDOR I VLERËSIMIT TË TITUJVE TË PRONËSISË PRANË QARKUT TIRANË ARTAN REÇI MYZEJEN REÇI ELIDA REÇI
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.7422, datë 11.10.2010 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.275, datë 07.05.2015 të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  157
Data:  16.06.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 157 Date: 16.06.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.