PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  DASHNOR KOZAJ
Subjekti i Interesuar:  KORPORATA ELEKTROENERGJETIKE SHQIPTARE (KESH)
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.00-2016-989, datë 08.04.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr.2075, datë 13.09.2012 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.3699, datë 06.05.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.1564, datë 15.09.2010 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  158
Data:  16.06.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 158 Date: 16.06.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.