PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  NIKE MURI, ÇESK MURI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.123, datë 27.10.2014 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda; nr.128, datë 18.12.2014 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda;nr00-2016-2233, datë 15.12.2016 Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  142
Data:  08.06.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 142 Date: 08.06.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.