PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MARK VATHAJ
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2016-2324, datë 22.12.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi).

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  156
Data:  16.06.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 156 Date: 16.06.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.