PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KAMBER ALIU
Subjekti i Interesuar:  PETRIT BABA
Objekti:   Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën i vendimit nr.00-2017-11, datë 16.02.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  168
Data:  04.07.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 168 Date: 04.07.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.