PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:   EDUART KILA
Subjekti i Interesuar:  DREJTORIA RAJONALE E TATIMEVE ELBASAN DREJTORIA E APELIMIT TATIMOR TIRANË
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.280/1, datë 10.03.2011 të Drejtorisë së Apelimit Tatimor Tiranë; nr.22, datë 14.01.2015 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Durrës; nr.1779 (259), datë 15.07.2015 të Gjykatë Administrative të Apelit dhe i aktit të vlerësimit tatimor nr.10815, datë 14.12.2010.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  174
Data:  13.07.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 174 Date: 13.07.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.