PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQATA PËR MBROJTJEN E TREGTARËVE DHE TË TREGUT
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË KËSHILLI I MINISTRAVE MINISTRIA E PUNËVE TË BRENDSHME
Objekti:  Shfuqizimi si antikushtetues i ligjit nr.19/2016 Për masat shtesë të sigurisë publike. Pezullimi i zbatimit të ligjit deri në hyrjen në fuqi të vendimit të Gjykatës Kushtetuese.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  60
Data:  31.07.2017
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 60 Date: 31.07.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.