PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  LULËZIM KURDARI NAILE ASLLANI
Subjekti i Interesuar:  BASHKIA TIRANË
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.1050, datë 12.05.2011 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2015-1876, datë 26.05.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  140
Data:  08.06.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 140 Date: 08.06.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.