PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  AZBI HYKA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 00-2016-667, datë 21.04.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.595, datë 01.10.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr.232, datë 09.09.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Berat.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  203
Data:  20.09.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 203 Date: 20.09.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.