PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  PANDELI LICI
Subjekti i Interesuar:  DREJTORIA E ADMINISTRIMIT DHE SHITJES SË PRONAVE PUBLIKE TIRANË, MINISTRIA E FINANCAVE TIRANË
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve: nr.653, datë 20.06.2012 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr.00-2015-4321, datë 24.12.2015 të Kolegjit Administrativ të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  212
Data:  22.09.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 212 Date: 22.09.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.