PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR DURRËS
Subjekti i Interesuar:  KUVENDI I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË, në mungesë. KËSHILLI I MINISTRAVE, përfaqësuar në gjykim nga z.Artur Metani.
Objekti:  Shfuqizimi si antikushtetues i nenit 24/1 dhe nenit 28/1 të ligjit nr.8663, datë 18.09.2000 Për regjistrimin, klasifikimin, mënyrën e përdorimit dhe kontrollin e mjeteve lundruese me motor, me tonazh nën 20NT.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  77
Data:  04.12.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 77 Date: 04.12.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.