PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  VASIL GJIKA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr. 00-2016-3049, datë 12.12.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr.1194, datë 19.05.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.4770, datë 14.04.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  268
Data:  07.12.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 268 Date: 07.12.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.