PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ALEKSANDËR PLEPI
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.504, datë 24.10.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Durrës; nr.10-2015-613/234, datë 16.03.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr.00-2016-1901, datë 10.11.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  82
Data:  21.12.2017
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 82 Date: 21.12.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.