PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ROVENA KALEMI
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.04, datë 08.04.2016 të Gjykatës së Shkallës së Parë për Krime të Rënda Tiranë; nr.79, datë 06.09.2016 të Gjykatës së Apelit për Krime të Rënda; nr.00-2016-2219, datë 15.12.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  83
Data:  26.12.2017
Vendosi:  Pranuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 83 Date: 26.12.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.