PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  YLLI ÇELHAKA
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.1 datë 09.04.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë; nr.1148 (107), datë 06.03.2014 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr.00-2015-2924, datë 26.11.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  84
Data:  26.12.2017
Vendosi:  Rrëzuar kërkesa

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 84 Date: 26.12.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.