PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  FAHRIJE VATA
Subjekti i Interesuar:  PROKURORI I PËRGJITHSHËM
Objekti:  Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.181, datë 18.09.2017 të Prokurorit të Përgjithshëm z. Adriatik Llalla.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  286
Data:  18.12.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 286 Date: 18.12.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.