PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  BEXHET CAN GJANA
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.97, datë 02.12.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës; nr.433, datë 03.11.2014 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr.00-2015-3003, datë 03.12.2015 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  288
Data:  18.12.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 288 Date: 18.12.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.