PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:   HAMDI PALUSHI
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.467, datë 08.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.64, datë 18.02.2015 të Gjykatës Apelit Shkodër; nr.131, datë 07.07.2014 të Gjykatës së Shkallës së Parë Kukës.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  3
Data:  16.01.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 3 Date: 16.01.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.