PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KLODIAN TOTA
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.1498, datë 16.06.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.1113, datë 05.06.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-562, datë 22.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  4
Data:  16.01.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 4 Date: 16.01.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.