PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  JASHAR META
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.1354, datë 28.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.1005, datë 20.05.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2017-441, datë 08.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  6
Data:  16.01.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 6 Date: 16.01.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.