PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  KRYETARI I GJYKATËS KUSHTETUESE, zoti Bashkim Dedja
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Deklarimi i mbarimit të mandatit të anëtarit të Gjykatës Kushtetuese, zotit Besnik Imeraj.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  
Data:  
Vendosi:  
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  2
Data:  31.01.2018
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 2 Date: 31.01.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.