PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SOKOL ÇUKANI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.1244, datë 04.07.2014 të Gjykatës së Apelit Vlorë; nr.00-2017-1209, datë 14.07.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë (dhomë këshillimi).

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  15
Data:  24.01.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 15 Date: 24.01.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.