PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA MAREDI SH.P.K.
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr. 00-2017-1454, datë 25.07.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë; nr.1769, datë 29.04.2014 të Gjykatës së Apelit Tiranë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  16
Data:  24.01.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 16 Date: 24.01.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.