PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  FLAMUR SHAHINI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.24, datë 02.04.2013 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Mat; nr.1385, datë 09.09.2015 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2016-2266, datë 15.12.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  20
Data:  30.01.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 20 Date: 30.01.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.