PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHOQËRIA E SIGURIMEVE ATLANTIK SHOQËRI SIGURIMESH SH.A.
Subjekti i Interesuar:  AMANTIA GJONI LULJETA GJONI ANDREA GJONI
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.10804, datë 29.12.2011 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë; nr.1671, datë 22.07.2013 të Gjykatës së Apelit Tiranë; nr.00-2016-1996 (200), datë 16.06.2016 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  26
Data:  30.01.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 26 Date: 30.01.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.