PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  SHYQYRI ARAPI SYMIR DEMIRI GENTIAN STAMBOLLXHIU
Subjekti i Interesuar:  SHPËTIM PALLOSHI, BANU JAUBELLI (STAMBOLLXHIU), QEMAL STAMBOLLXHIU, ERMIRA STAMBOLLXHIU, MUSA STAMBOLLXHIU, DORIAN STAMBOLLXHIU, ALISA SKURA (STAMBOLLXHIU), HENERJETA STAMBOLLXHIU, ARLIND STAMBOLLXHIU, ALBERT PALLOSHI, ARIF STAMBOLLXHIU, ILIR DEMIRI, ENKELEJDA PICI, AGJENCIA E KTHIMIT DHE KOMPENSIMIT TË PRONAVE.
Objekti:   Shfuqizimi si i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2017-1018, 06.06.2017 të Kolegjit Civil të Gjykatës së Lartë

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  33
Data:  08.02.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 33 Date: 08.02.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.