PrintCloseKërkesa

Viti:  2017
Data e ardhjes:  
Kërkues:  NJË GRUP JO MË PAK SE NJË E PESTA E DEPUTETËVE TË KUVENDIT TË SHQIPËRISË
Subjekti i Interesuar:  AGRON KAPLLANAJ, KRYETAR I BASHKISË MALLAKASTËR KOMISIONI QENDROR I ZGJEDHJEVE
Objekti:  Shqyrtimi i rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z. Agron Faslli Kapllanaj, kryetar i Bashkisë Mallakastër, në zbatim të ligjit nr.138/2015 Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike. Konstatimi i pavlefshmërisë së mandatit dhe përfundimi i parakohshëm i mandatit të z. Agron Faslli Kapllanaj, me funksion Kryetar i Bashkisë Mallakastër.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  297
Data:  22.12.2017
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 297 Date: 22.12.2017
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.