PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ALI BELULI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.00-2015-3230, datë 17.12.2015 i Gjykatës së Lartë; nr.126, datë 24.09.2014 i Gjykatës së Apelit Shkodër; nr.2, datë 10.02.2014 i Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  64
Data:  30.05.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 64 Date: 30.05.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.