PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ADMIR MUÇODEMI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimit nr.00-2016-453, datë 24.03.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (Dhoma e Këshillimit); nr.00-2017-193, datë 16.03.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë (dhoma e këshillimit). Kthimi i çështjes për rishqyrtim në Gjykatën e Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  66
Data:  30.05.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 66 Date: 30.05.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.