PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:   GJERGJI SALIU
Subjekti i Interesuar:  MARKELIAN KUQO
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.42, datë 11.03.2015 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pogradec; nr.321, datë 28.10.2015 të Gjykatës së Apelit Korçë; nr.00-2016-2380, datë 28.12.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  92
Data:  02.07.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 92 Date: 02.07.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.