PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ENKELEDA MUSHI
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Objekti:   Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë i vendimeve nr.152, datë 02.05.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Gjirokastër; nr.277, datë 16.10.2015 të Gjykatës së Apelit Gjirokastër;nr.00-2017-557, datë 22.06.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  34
Data:  08.02.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 34 Date: 08.02.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.