PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  ANTON PERMARKAJ, SOKOL PERMARKAJ, BARDHOK PERMARKAJ, FRAN PERMARKAJ
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën të vendimeve nr.00-2017-641, datë 13.07.2017 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.167, datë 17.04.2015 të Gjykatës së Apelit Shkodër; nr.69, datë 10.07.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Pukë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  36
Data:  15.02.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 36 Date: 15.02.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.