PrintCloseKërkesa

Viti:  2018
Data e ardhjes:  
Kërkues:  MEHMET BAJRAMI
Subjekti i Interesuar:  
Objekti:  Shfuqizimi si të papajtueshme me Kushtetutën i vendimeve nr.00-2016-675, datë 21.04.2016 të Kolegjit Penal të Gjykatës së Lartë; nr.10-2015-2841 (132), datë 28.12.2015 të Gjykatës së Apelit Durrës; nr.570 (11-2011-4079), datë 29.07.2011.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  38
Data:  15.02.2018
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 38 Date: 15.02.2018
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.