PrintCloseKërkesa

Viti:  2019
Data e ardhjes:  
Kërkues:  GENTJAN HOXHAJ
Subjekti i Interesuar:  PROKURORIA E PËRGJITHSHME
Objekti:  Shfuqizimi i vendimit të dënimit me 21 vjet heqje lirie në mungesë, nr.2, datë 08.01.2007, si dhe pezullimi i ekzekutimit të këtij vendimi, pasi është i papajtueshëm me Kushtetutën. Shpallja e vendimit nr.1, datë 19.01.2010, të refuzimit të kërkesës për rivendosje në afat të ankimit dhënë nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, si vendim i papajtueshëm me Kushtetutën e Republikës së Shqipërisë.

Vendimi i Kolegjit / Mbledhjes së Gjyqtarëve

Numër:  25
Data:  20.12.2019
Vendosi:  Moskalim i kërkesës për shqyrtim në seancë plenare
Data seancës:          Ora:  

Vendimi Përfundimtar i Gjykatës

Numër:  
Data:  
Vendosi:  

Të Tjera

Indeksi Sistematik:  
Vendimi i Plotë:  Nr: 25 Date: 20.12.2019
© 2008 Gjykata Kushtetuese e Republikës së Shqipërisë. Të gjitha të drejtat e rezervuara.